Gospodarka

Gospodarka jak wynika z ogólnej definicji traktuje o działalności człowieka prowadzonej w danym regionie, kraju lub na całym świecie, która polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności. Na dziedzinę gospodarki składa się pełny system gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych, które zapewniają zaspokojenie zapotrzebowania […]

Więcej...

Artykuły